Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) verwerken informatie op een andere manier. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld in de sociale omgang en in de interpretatie van instructies gemakkelijk storingen en dus misverstanden optreden. Het begeleiden van mensen met ASS in hun werk en in hun zoektocht naar werk vraagt daarom specifieke kennis en vaardigheden van een loopbaanbegeleider. Standergroep heeft loopbaanbegeleiders met deze expertise in dienst. Zij kunnen zich aanpassen aan de manier van informatieverwerking van iemand met ASS en begrip kweken bij werkgevers.

Als klant van Standergroep krijgt u een eigen loopbaanbegeleider die u gedurende het hele traject met raad en daad ter zijde staat. Deze schakelt zo nodig collega’s in om u te ondersteunen. Zo staat er toch een heel team voor u klaar.

Een integrale werkwijze

Onze loopbaanbegeleiders kennen de doelgroep. Zij weten bijvoorbeeld dat mensen met een vorm van ASS vaak vaste vooronderstellingen hebben over zichzelf en over werk. Zowel in het begeleiden naar werk als het begeleiden in werk is het zaak deze beelden goed te kennen en zo nodig bij te stellen.

Een integrale, systeemgerichte aanpak is van belang. Mensen met ASS hebben vaak moeite met de overgang van de ene levenskring naar de andere. Dit geeft hen veel onzekerheid. Het is essentieel dat zij steun krijgen van hun omgeving en dat deze steun op gelijke wijze wordt gegeven. Daarom zoeken we samen met alle partijen in de omgeving (personen die privé, in begeleiding, in activiteit, in opleiding en werk met de klant te maken hebben) naar één integrale manier van omgang met de klant. Wij noemen dit het werken met een steuncirkel.

Een eigen begeleider

Deze integrale aanpak leggen we vast in een benaderwijze: hoe gaan we met deze specifieke en unieke persoon met ASS om zodat hij zichzelf optimaal kan redden, zowel privé als op het werk? We kiezen er – nog veel stelliger dan bij andere trajecten – voor dat onze klant een eigen loopbaanbegeleider heeft. Deze begeleidt onze klant in de bemiddelingsfase naar werk en blijft daarna ook coachen op de werkvloer.

Succesvolle werkwijze

Onze manier van werken met deze doelgroep is succesvol. Er is vertrouwen in onze expertise en mogelijkheden. We werken hierin al jaren samen met UWV en we krijgen veel aanmeldingen via het netwerk van scholen, autismegroepen en hulpverlening. De laatste jaren weten ook steeds meer werkgevers ons te vinden voor ondersteuning van medewerkers die ten gevolge van hun autisme vast zijn gelopen of dreigen te lopen in hun werk.

Autisme zelf beleven?

Wilt u zelf beleven hoe het zou zijn om een Autisme Spectrum Stoornis te hebben? Het AutismeBelevingsCircuit (ABC) is een unieke manier om dicht bij de gevoelswereld van autisme te komen.