Als u, als opdrachtgever, een traject met ons ingaat, investeert u daar tijd en geld in. Logisch dus dat u precies wilt weten wat u van ons kunt verwachten en hoe wij werken.

  • Intake – We kennen altijd een uitgebreide intake. Uw visie is daarbij het uitgangspunt. Het verhaal en de ambities van de klant zijn tevens van belang. Standergroep werkt met het principe van een eigen loopbaanbegeleider per klant voor het gehele traject. U hebt dus altijd te maken met één contactpersoon. Tijdens de intakeperiode winnen we aanvullende informatie in om het opgebouwde profiel te toetsen en het op te stellen plan van aanpak aan te scherpen.
  • Trajectplan – De informatie wordt verwerkt in een trajectplan waarin staat welke stappen worden ondernomen, hoe lang deze duren, welke middelen er worden ingezet en wat de kosten zijn. De stappen in een traject bestaan uit verschillende onderdelen. Het gaat hier altijd om maatwerk. Een traject kan uit de volgende onderdelen bestaan:
  • Coaching – Coaching is de rode draad in het traject. Coaching is persoonlijk en wordt ingevuld met individuele contacten met de loopbaanbegeleider. De bedoeling is om inzicht te krijgen in de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de klant.
  • Training – Naar behoefte krijgt een klant trainingen aangeboden om zijn persoonlijk functioneren te versterken. Hier leest u meer over onze trainingen.
  • Loopbaanadvies – Door het afnemen van arbeidstesten, beroepskeuzeonderzoek en gesprekken zoeken we, samen met de klant, naar wat hem motiveert en waar zijn sterke kanten liggen. Standergroep weet dit te vertalen naar haalbare doelen en stappen in zijn loopbaan.
  • Werkervaring en stage – Soms is het voor een klant nodig om weer te wennen aan het arbeidsproces. Aan de slag gaan op een werkervaringsplek of via stage is dan erg zinvol. De praktijk is de beste leerschool. Standergroep beschikt over goede contacten met bedrijven in de regio voor werkervaring en stageplekken. Met een aantal bedrijven hebben wij zelf formele afspraken gemaakt en zijn wij hoofdleverancier.
  • Jobhunting – Onze jobhunter gaat gericht op zoek naar geschikte vacatures en benadert werkgevers voor de klant. Daarnaast zoekt de klant zelf actief mee.
  • Jobcoaching – Wanneer een klant een baan gevonden heeft, kan hij nog een tijdje begeleiding nodig hebben. Onze jobcoaches bieden die begeleiding. De periode van jobcoaching kan soms wel drie jaar duren. Dit is afhankelijk van de mate waarin de klant is aangewezen op begeleiding in en rond zijn werk.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.