Heeft u een klant die moeite heeft om zijn werk vol te houden, bijvoorbeeld door ziekte of een arbeidsbeperking? Voor deze klanten is extra ondersteuning bij het werk door een jobcoach mogelijk.

Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach geeft persoonlijke ondersteuning bij het werken. Welke ondersteuning dat is en hoe die wordt ingevuld is afhankelijk van de zaken waar de klant moeite mee heeft. Een jobcoach kan bijvoorbeeld begeleiden tijdens een inwerkperiode of helpen met het beter organiseren van de werkzaamheden. In bepaalde gevallen is het verstandig om de werkzaamheden aan te passen zodat de klant zijn functie beter aankan. Over dit proces van jobcarving adviseert de jobcoach u graag.

Bepaalde mensen hebben veel baat bij de begeleiding van een jobcoach. Jongeren met een Wajong hebben bij de start van hun loopbaan bijvoorbeeld veel aan iemand waar ze op terug kunnen vallen. Aan het eind van een geslaagd traject kan de klant zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.

Een jobcoach van Standergroep

Standergroep is een erkende jobcoachorganisatie en heeft ervaren jobcoaches in dienst. Als u denkt dat uw klant ondersteuning nodig heeft van een jobcoach, kunt u contact met ons opnemen. Samen met u en uw klant bekijken wij dan welke mogelijkheden er zijn.