Standergroep is expert op het gebied van loopbaanbegeleiding en re-integratie. Ons doel is om zo snel mogelijk een passende baan te vinden of te behouden voor uw klanten.

Re-integratie eerste spoor

Hebt u een klant die (bijna) vastloopt en daardoor langdurig gaat verzuimen? Het is in ieders belang dat deze klant zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. De Wet Verbetering Poortwachter stelt dat er eerst moet worden onderzocht of de klant in zijn huidige functie kan blijven met ondersteuning van een jobcoach. Een andere mogelijkheid is dat de klant in een andere functie binnen het huidige bedrijf aan de slag kan. Standergroep begeleidt deze re-integratietrajecten eerste spoor.

Standergroep maakt een analyse van de competenties van uw klant en vergelijkt deze met de eisen in zijn functieprofiel. Op deze manier brengen we in kaart of uw klant op zijn werkplek past. En we kijken of competenties en profiel beter op elkaar af te stemmen zijn met aanpassingen (jobcarving) of een kort trainings- of coachingstraject.

Re-integratie tweede spoor

Als het niet mogelijk is om terug te keren in de eigen functie of in een andere functie binnen het bedrijf, zijn ingrijpender maatregelen nodig. Het is dan verplicht voor het huidige bedrijf om naar een andere werkplek voor de klant te zoeken, door middel van een zogeheten tweedespoortraject.

Bij re-integratie tweede spoor is het einddoel helder: zorgen voor een passende werkplek voor de werknemer buiten uw bedrijf. Vooraf maken we heldere afspraken over de inhoud van het traject. Deze leggen we vast in een trajectplan met bijbehorende offerte. Het tweedespoortraject gaat van start met een grondige analyse van de situatie en een inventarisatie van de redenen waarom uw klant is vastgelopen. Daarna wordt de richting bepaald voor het zoeken van een nieuwe werkplek.

Wanneer u contact met Standergroep opneemt, vertellen we u graag wat we in de situatie van uw klant voor u kunnen betekenen.