Stander Groep

UWV sluit met ingang van 1 juli 2016 nieuwe contracten met bedrijven die re-integratiediensten voor klanten met een Arbeidsongeschiktheids- of Ziektewetuitkering uitvoeren.

Tot voorheen gebeurde dat door middel van afzonderlijke contracten voor bijzondere doelgroepen, Individuele Re-integratie Overeenkomsten (IRO) of Sociale Activering. Vanaf 1 juli werkt UWV alleen nog maar met twee contracten; ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’. Bij ‘Werkfit maken’ gaat het om activiteiten die de klant voorbereiden op werk. Bij ‘Naar werk’ is de activiteit gericht op het bemiddelen naar werk.

Standergroep heeft zich met succes bij UWV voor deze dienstverlening aangemeld. UWV heeft met Standergroep, als een van de eerste bedrijven in de regio, een raamovereenkomst gesloten voor de nieuwe contracten. De lopende trajecten worden onder de oude afspraken (IRO en Sociale Activering) afgerond. Nieuwe trajecten/opdrachten worden vanaf 1 juli 2016 onder de nieuwe contracten ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’ opgepakt.

Binnen het totaalpakket hebben we een specialisatie ontwikkeld op het gebied van

Autisme & Werk

meer...