Stander Groep

Standergroep voert voor het UWV zogenaamde WerkFit trajecten uit. Dit zijn trajecten voor mensen die nu nog niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, maar dit met wat hulp na een bepaalde periode wel weer zouden kunnen. Voor deze trajecten geldt een maximale doorlooptijd en een maximaal aantal in te zetten uren. Bij Standergroep merken we dat de mensen waarvoor wij deze trajecten uitvoeren vaak behoefte hebben aan intensievere begeleiding dan we in de gegeven tijd kunnen bieden. Zij willen vooral graag meer contactmomenten met een coach. Ook de coaches vinden het prettig om de klant vaker te zien om zo echt stappen te kunnen zetten in het re-integratieproces.
Daarom starten we per 3 april a.s. met het regelmatig aanbieden van twee blokken, te weten assertiviteit/empowerment en loopbaanoriëntatie.

Hierbij krijgen onze klanten de gelegenheid om in kleine groepjes (ongeveer 5 personen) aan de slag te gaan met deze onderwerpen. Voor deze onderwerpen is gekozen omdat blijkt dat bijna alle bij ons aangemelde klanten hier behoefte aan hebben. Door in kleine groepen te werken kunnen wij het beste bieden van twee werelden: wekelijks een contactmoment met een coach en toch voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht. Naast deze optionele blokken vindt individuele begeleiding plaats. Omdat we de groepen klein houden, is dit voor veel mensen met bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum en/of AD(H)D ook nog goed te doen. Daar komt bij dat onze klanten de mogelijkheid krijgen om ervaringen uit te wisselen met anderen, iets waarvan wij gemerkt hebben dat dit heel waardevol kan zijn.
Deelname aan de groepen is zeker niet verplicht. Natuurlijk blijft de mogelijkheid bestaan om uitsluitend individueel begeleid te worden. We zien het groepsgebeuren als een alternatief aanbod dat aansluit op de vraag van onze klanten en we hopen op deze manier nog beter aan deze vraag te kunnen voldoen. Zij vragen, wij draaien!
Door de WerkFit trajecten op deze manier te organiseren, krijgen onze klanten meer begeleiding dan mogelijk is op basis van de financiering per afzonderlijk traject.

Binnen het totaalpakket hebben we een specialisatie ontwikkeld op het gebied van

Autisme & Werk

meer...