Stander Groep

Standergroep heeft dit project ontwikkeld om de arbeidsparticipatie van jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt te bevorderen. Het project is erg goed ontvangen bij UWV en werkgevers. UWV geeft het leerwerkproject mede vorm door kandidaten uit het eigen Wajong bestand te selecteren en voor te dragen. Inmiddels hebben zich al 10 werkgevers gecommitteerd aan Nieuwe Stijl. Zij staan garant voor 18 banen. De opleiding binnen Nieuwe Stijl wordt verzorgd door Landstede.

gerrit koenders la place zwolle nieuwe stijl

Gerrit Koenders van La Place Zwolle tekent voor Nieuwe Stijl

Doel: Het uitplaatsen van Wajongeren die een voorschakeltraject nodig hebben in combinatie met een vakgerichte opleiding en een baangarantie.

Wie: De Wajongeren krijgen op maat een Leerwerktraject aangeboden. Om werknemersvaardigheden te vergroten is een voorschakeltraject mogelijk. Sportcampus “de Pelikaan” in Zwolle dient hiervoor als uitvalsbasis. In het voorschakeltraject wordt gekeken welke Wajongere het beste past bij welke werkgever. Vervolgens wordt werkervaring opgedaan, waarna een contract voor (minimaal) 6 maanden gegarandeerd wordt.

Trajectkenmerken:

  • Voorschakel: Maximaal twee maanden, per kandidaat op maat.
  • Werkervaringsplek: Maximaal 6 maanden, per kandidaat op maat.
  • Opleiding: Gedurende 6 maanden, 1 dag per week verzorgd door Landstede op verzamellocatie sportcampus ” De Pelikaan” in Zwolle Arbeidsovereenkomst 6 maanden, tussen 20 en 36 uur p/week.
  • Doelstelling daarna: Verlenging arbeidscontract of doorplaatsing.

Het hele traject duurt 14 maanden. Het traject start voor de jongeren op 14 april. Gestart wordt met een groep van ongeveer 12 jongeren.

Meer informatie vindt u op onze website www.standergroep/nieuwe-stijl 

Binnen het totaalpakket hebben we een specialisatie ontwikkeld op het gebied van

Autisme & Werk

meer...