Stander Groep

Standergroep voert voor het UWV zogenaamde WerkFit trajecten uit. Dit zijn trajecten voor mensen die nu nog niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, maar dit met wat hulp na een bepaalde periode wel weer zouden kunnen. Voor deze trajecten geldt een maximale doorlooptijd en een maximaal aantal in te zetten uren. Bij Standergroep merken we dat de mensen waarvoor wij deze trajecten uitvoeren vaak behoefte hebben aan intensievere begeleiding dan we in de gegeven tijd kunnen bieden. Zij willen vooral graag meer contactmomenten met een coach. Ook de coaches vinden het prettig om de klant vaker te zien om zo echt stappen te kunnen zetten in het re-integratieproces.
Daarom starten we per 3 april a.s. met het regelmatig aanbieden van twee blokken, te weten assertiviteit/empowerment en loopbaanoriëntatie.

Donderdag 2 februari hebben we als Standergroep kennisgemaakt met arbeidsdeskundigen en re-integratiebegeleiders van UWV Hengelo. We gaan ook in de regio Twente onze diensten aanbieden. In deze regio beperken we ons tot onze dienstverlening voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Het was een prima bijeenkomst waarin we gesproken hebben met enthousiaste en betrokken UWV medewerkers. Het is altijd prettig om op deze manier over je werk te kunnen praten. Er was een duidelijk interesse voor onze dienstenverlening voor mensen met autisme. De interesse in ons werk heeft inmiddels al geresulteerd in een training Autisme Beleven Circuit die we voor het team Hengelo gaan uitvoeren.

ReAttach voor mensen met psychische klachten, trauma’s en autisme.

We zijn gewend om te praten over gebeurtenissen die ons bezig houden. Gewoonlijk staan we niet stil bij de manier waarop we die gebeurtenissen verwerken. Als er in die verwerking een belemmering optreedt, merken we dat gebeurtenissen vanuit het verleden ons functioneren blijven beïnvloeden. Het lukt bijvoorbeeld niet om dingen los te laten. We krijgen er last van als we letterlijk “vol” blijven zitten met onverwerkte informatie. Als dit gebeurt kunnen er allerlei problemen ontstaan hierbij kun je denken aan concentratieproblemen, angsten, laag zelfbeeld, depressieve klachten, piekeren, slaapproblemen boos en opstandig gedrag, moeite met plannen en organiseren.

Sinds juli van dit jaar heeft UWV nieuwe afspraken gemaakt met re-integratiebedrijven voor het uitvoeren van begeleiding. Voor kennismaking en informatie over dit nieuwe inkoopkader heeft UWV de afgelopen maanden in diverse plaatsen kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd met re-integratiebedrijven. We hebben de afgelopen maanden diverse re-integratiemarkten bezocht. Deze waren voor ons erg succesvol en we hebben diverse nieuwe contacten gelegd. Hierdoor hebben we ons werkterrein verbreed. Wij zijn nu ook actief in de regio’s Twente, Arnhem en Amersfoort! Voor meer informatie over onze diensten of een kennismakingsgesprek kunt u gerust contact met ons opnemen.

UWV sluit met ingang van 1 juli 2016 nieuwe contracten met bedrijven die re-integratiediensten voor klanten met een Arbeidsongeschiktheids- of Ziektewetuitkering uitvoeren.

  • We zijn druk bezig met een nieuwe website en huisstijl. Deze komt medio april 2016 in de lucht.
  • Per 1 april verhuist Standergroep naar een nieuwe locatie. We nemen dan onze intrek in De Biljartfabriek aan Grote Voort 5 te Zwolle
  • Project Eigen Coach Voorst is maandag 7 maart gestart met 10 enthousiaste deelnemers
  • De 5e groep Nieuwe Stijl is maandag 29 februari gestart. Deze groep bestaat uit deelnemers van UWV en de gemeente Zwolle

Kortom we zijn erg druk en houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Standergroep heeft dit project ontwikkeld om de arbeidsparticipatie van jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt te bevorderen. Het project is erg goed ontvangen bij UWV en werkgevers. UWV geeft het leerwerkproject mede vorm door kandidaten uit het eigen Wajong bestand te selecteren en voor te dragen. Inmiddels hebben zich al 10 werkgevers gecommitteerd aan Nieuwe Stijl. Zij staan garant voor 18 banen. De opleiding binnen Nieuwe Stijl wordt verzorgd door Landstede.

Op 18 juni vindt er bij restaurant Samen een Wajong Werkmarkt plaats. Deze markt is bedoelt voor Wajongers om werkgevers te ontmoeten met beschikbare vacatures. Wij nodigen hierbij Wajongers uit om langs te komen op de werkmarkt om te zien of er geschikte vacatures zijn. Werkgevers willen wij uitnodigen om uw vacatures te presenteren via onze stand. Dit kunt u door ons laten doen, wij spreken de kandidaten aan en laten het aanbod aan vacatures zien.

Binnen het totaalpakket hebben we een specialisatie ontwikkeld op het gebied van

Autisme & Werk

meer...