Bedrijven hebben de afgelopen decennia een belangrijke plek gekregen in de samenleving. Daarmee worden zij ook steeds meer aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit betekent nogal wat voor u als ondernemer. U moet aan allerlei voorwaarden en eisen voldoen. En daarbij bevindt u zich op voor u grotendeels onbekend terrein. Standergroep kan u bij een aantal van deze voorwaarden prima ondersteunen.

Uw eigen medewerkers

Door ingrepen in de sociale zekerheid bent u nu verantwoordelijk voor het voorkomen van ziekteverzuim en re-integratie van uw medewerkers. Het gaat hierbij om verplichtingen die bij niet nakomen gepaard gaan met hoge boetes. Los van deze negatieve prikkel hebt u belang bij medewerkers die onder optimale condities hun werk kunnen doen. Dat is goed voor hen en voor uw onderneming.

Er is dus alle reden om de zorg voor uw personeel goed te regelen. Maar met alle ingewikkelde procedures en voorschriften is dat niet eenvoudig. Standergroep kan u hierbij op diverse manieren ondersteunen. Zowel op het gebied van wet- en regelgeving als aanpak, (job)coaching en begeleiding. Wij staan voor maatwerk en gaan met u in gesprek over wat wijsheid is.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Social Return On Investment (SROI) zijn begrippen waar u op wordt beoordeeld en vaak zijn dit voorwaarden om mee te mogen doen met aanbestedingen. Er wordt van u verwacht dat u in uw bedrijf plek inruimt voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid dreigt met een quotumregeling als dat onvoldoende gebeurt.

Standergroep kan u ondersteunen bij uw overwegingen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Wij maken een bedrijfsscan voor een beeld van uw mogelijkheden. We geven advies over functies die voor dit doel geschikt zijn. Vaak is het mogelijk door herordening van taken nieuwe passende functies te maken. Daarnaast behandelen we vragen die betrekking hebben op welke subsidieregelingen er bestaan, hoe u deze kunt benutten, hoe het dan zit met de loonwaarde en welke risico's u loopt.

Ons leerwerkproject Nieuwe Stijl is tevens een uitstekende manier om uw beleid van MVO en SROI concreet in te vullen.