Hebt u een vacature binnen uw bedrijf? Dan is het de moeite waard om eens contact met Standergroep op te nemen. Wij werken immers continu met en voor werkzoekenden.

Geschikte re-integratie kandidaten

Standergroep heeft mensen in traject met uiteenlopende competenties, opleiding en werkervaring. Van ongeschoold tot HBO en van onervaren tot specialist. Wij bemiddelen alleen bij geschikte, gemotiveerde personen waar wij de overtuiging van hebben dat zij een reële bijdrage zullen leveren in uw bedrijf. Onze inzet is een optimale match.

Full service insteek

Samen met u onderzoeken we of één van onze klanten in uw bedrijf past en van welke regelingen u gebruik kunt maken. We hebben hierbij een full service insteek: wij nemen alle extra administratieve rompslomp voor onze rekening. Daar hebt u geen omkijken naar. U krijgt via ons een gemotiveerde medewerker, de rest regelen wij.

Een geslaagde match

Misschien bent u enigszins huiverig om in zee te gaan met een werknemer met een beperking. Maar al deze mensen hebben ook talenten, vaardigheden, expertise en een arbeidsmoraal waar u als werkgever veel aan hebt. Daarnaast kan Standergroep extra begeleiding bieden aan onze klant bij u op de werkvloer zodat de kans op een geslaagde match toeneemt. Samen met u bekijken we of de klant deze begeleiding nodig heeft en of deze kan worden gefinancierd door UWV of op een andere manier.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; Social Return on Investment

Met het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking geeft u concreet invulling aan het beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit beleid wordt in Nederland steeds belangrijker. De overheid stimuleert dit met subsidies en voorkeursregelingen. Als deze stimulansen te weinig banen opleveren, overweegt de overheid een quotumregeling in te voeren. Bedrijven worden dan verplicht een percentage van het personeelsbestand in te vullen door medewerkers met een arbeidshandicap. U kunt deze situatie beter voor zijn. U houdt dan zelf de regie.

Nieuwe Stijl

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft Standergroep samen met een groep ondernemers het leerwerkbedriif Nieuwe Stijl ontwikkeld. Wellicht is het voor u interessant om hierin te participeren.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.