Hebt u te maken met een reorganisatie waardoor een werknemer niet in dienst kan blijven? Moet u afscheid nemen van een werknemer door een arbeidsconflict of doordat deze vastloopt in zijn werk? En u wilt dit op een correcte manier afhandelen? Dan is een outplacementtraject van Standergroep een prima optie.

Wat is een outplacementtraject?

Tijdens een outplacementtraject wordt er een andere baan gezocht voor uw werknemer omdat het dienstverband door omstandigheden wordt beëindigd. De loopbaanbegeleider van Standergroep begeleidt uw werknemer in het outplacementtraject zo snel mogelijk naar een nieuwe baan.

Hoe ziet een outplacementtraject eruit?

Een traject bij Standergroep is op maat en daarom zien niet alle trajecten er hetzelfde uit. Een outplacementtraject bestaat meestal uit een aantal van de volgende onderdelen:

  • Intake: tijdens het intakegesprek maken werknemer en loopbaanbegeleider kennis met elkaar en worden de opdracht voor en het doel van het traject doorgesproken. Tevens worden de rechten en plichten toegelicht en wordt er ingegaan op de motieven van de klant. Na de intakefase is er een indicatie van de arbeidsmogelijkheden en zijn de te ondernemen activiteiten helder.
  • Opstellen benaderwijze: als een werknemer een arbeidsbeperking heeft, bijvoorbeeld autisme, is het belangrijk om goed in kaart te brengen hoe deze beperking bij de betreffende persoon werkt. Dit wordt de benaderwijze genoemd. De benaderwijze wordt opgesteld op basis van gestandaardiseerd onderzoek en gestructureerde interviews met de persoon zelf en mensen uit zijn omgeving.
  • Opstellen bemiddelingsprofiel en loopbaanonderzoek: het bemiddelingsprofiel wordt opgesteld op basis van een loopbaanonderzoek. In dit profiel wordt aangegeven welke reële arbeidsmogelijkheden de werknemer heeft. Het bemiddelingsprofiel bepaalt de zoekrichting naar passend werk.
  • Coaching: coaching vindt gedurende het hele traject plaats. De werknemer en de loopbaanbegeleider hebben regelmatig persoonlijk contact. Daarin wordt de voortgang van het traject besproken, worden activiteiten gepland en afspraken gemaakt. De begeleiding is ook gericht op het voorbereiden op en omgaan met de nieuwe situatie en de wijze waarop de werknemer hier mee omgaat. Zo nodig wordt de privéomgeving betrokken bij het re-integratieproces.
  • Training en interventie: in het traject krijgt de werknemer zo nodig een training aangeboden, bijvoorbeeld Mindfulness, Presenteren, Mindmappen, Solliciteren of ReAttach. Daarmee wordt de werknemer beter toegerust om te gaan met de nieuwe situatie.
  • Jobhunting: een jobhunter wordt ingezet om passende werkplekken/vacatures te verwerven. Er worden minimaal twee arbeidsmogelijkheden aangeboden. De werknemer wordt ook begeleid bij zijn sollicitaties.

Wilt u meer weten over een outplacementtraject of een offerte op maat? Neemt u dan contact met ons op.