Hebt u een medewerker die (bijna) vastloopt en daardoor langdurig gaat verzuimen? Het is in ieders belang dat deze medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. De Wet Verbetering Poortwachter stelt dat er eerst moet worden onderzocht of de werknemer in zijn huidige functie of in een andere functie binnen het eigen bedrijf aan de slag kan. Dit wordt ook wel re-integratie eerste spoor genoemd.

Behoud van eigen functie

Standergroep onderzoekt of uw werknemer zijn of haar eigen functie kan behouden. Soms schept een analyse van de situatie al veel duidelijkheid. Standergroep maakt een analyse van de competenties van uw medewerker en vergelijkt deze met de eisen in zijn functieprofiel. Op deze manier brengen we in kaart of uw medewerker op zijn werkplek past. En we kijken of competenties en profiel beter op elkaar af te stemmen zijn met aanpassingen (jobcarving) of een kort trainings- of coaching traject.

Mogelijk draagt het inzetten van extra begeleiding op de werkplek bij aan het hervatten van de eigen functie. Standergroep heeft professionele jobcoaches in dienst die uw medewerker de nodige extra begeleiding bieden. Op deze manier ontstaat weer een passende, stabiele werkplek en voor u een situatie waarin u kunt bouwen op uw medewerker. Hier leest u meer over onze jobcoaches.

Naar een andere functie

In sommige gevallen is het nodig de medewerker een andere, meer bij zijn competenties passende, functie te geven binnen het bedrijf. Standergroep ondersteunt u bij het bepalen van een goede nieuwe werkplek voor uw medewerker en begeleidt de overgang hier naartoe.

Aanvullende regelingen en begeleiding

Mogelijk heeft u recht op vergoedingen van UWV voor te maken kosten, bijvoorbeeld voor jobcoaching. Standergroep kent de regelingen en ondersteunt u in de aanvraag. Standergroep biedt hierbij een full service aanpak: wij nemen alle administratieve rompslomp voor onze rekening.

Baan buiten het bedrijf

Als het niet mogelijk is om terug te keren in de eigen functie of in een andere functie binnen het bedrijf, zijn ingrijpender maatregelen nodig. Het is dan verplicht om buiten uw bedrijf naar een andere werkplek te zoeken, door middel van een zogeheten tweedespoortraject. Hier leest u meer over een tweedespoortraject.