ls een werknemer arbeidsongeschikt wordt, moeten er maatregelen getroffen worden zodat de zieke werknemer snel terug kan keren op de arbeidsmarkt. Om het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering omlaag te brengen, heeft de overheid in 2002 de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) ingevoerd. Standergroep kan u op diverse manieren ondersteunen bij de verplichtingen die voortvloeien uit deze wet.

Verantwoordelijkheid uitvoering WVP

De uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter ligt in handen van u als werkgever. De wet schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor die door de werkgever in samenwerking met werknemer moeten worden uitgevoerd. In de tijd dat uw werknemer arbeidsongeschikt is en bij u onder contract staat, bent u verplicht het loon door te betalen en de acties uit de Wet Poortwachter uit te voeren. U bent als werkgever dus verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de re-integratie, ook al laat u zich voor de uitvoering bijstaan door een re-integratiebedrijf of arbodienst.

Re-integratiedossier

Bij arbeidsongeschiktheid of langdurig ziekteverzuim moet u samen met uw werknemer een re-integratiedossier opbouwen. De Wet Verbetering Poortwachter stelt hoe een re-integratiedossier eruit moet zien. Het dossier wordt door het UWV beoordeeld als de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is of als het contract van de werknemer afloopt. Als u genoeg gedaan heeft aan de re-integratie van de zieke werknemer neemt het UWV de loondoorbetaling en het dossier over. Als er volgens het UWV onvoldoende is gedaan om de re-integratie te bevorderen worden er forse sancties opgelegd.

Actiepuntenschema Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) geeft duidelijk aan welke documenten er verplicht opgenomen moeten worden in een re-integratiedossier.

  1. Probleemanalyse: een probleemanalyse wordt opgesteld door een bedrijfsarts, uiterlijk in de 6e ziekteweek.
  2. Plan van Aanpak: het Plan van Aanpak wordt door de casemanager (degene die verantwoordelijk is voor de dossieropbouw) en werknemer gemaakt, uiterlijk na 8 weken.
  3. Evaluatie Plan van Aanpak: als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, is het verstandig dat de casemanager minimaal elke zes weken contact heeft met de werknemer.
  4. 42e week ziekmelding: als een werknemer uiterlijk 42 weken arbeidsongeschikt is moet de casemanager de werknemer hebben ziek gemeld bij het UWV.
  5. Eerstejaarsevaluatie: als een werknemer een jaar arbeidsongeschikt is moet er een eerstejaarsevaluatie worden opgesteld. UWV beoordeelt dan of de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt is.
  6. WIA aanvraag: is de werknemer 87 weken arbeidsongeschikt dan ontvangt deze een WIA-aanvraag formulier van het UWV. De werknemer moet nu voor het einde van week 91 een WIA uitkering aanvragen bij het UWV.
  7. Acties in het kader van eerste spoor re-integratie en tweede spoor re-integratie.

Ondersteuning van Standergroep

Met alle ingewikkelde procedures en voorschriften is het voor u als ondernemer niet eenvoudig om te overzien wat er precies van u verwacht wordt. Standergroep kan u op diverse manieren ondersteunen bij een goede uitvoering van de wet Poortwachter: zowel op het gebied van wet- en regelgeving als bij aanpak, (job)coaching en begeleiding. Neemt u vooral contact op als u vragen heeft of als u de mogelijkheden met ons wilt bespreken.