Visie

Het is belangrijk dat mensen optimaal en volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Dit bevordert hun geluk en dat heeft weer een positief effect op de maatschappij als geheel. Het hebben van werk is daarbij een bepalende factor.

Missie

Standergroep wil bijdragen aan een samenleving waarin mensen vanuit de eigen kracht kunnen participeren. Dit gebeurt via de invalshoek werk omdat dit domein bepalend is voor de mate waarin mensen zelfstandig aan de maatschappij kunnen deelnemen.

Standergroep richt hierbij zich op personen die zonder ondersteuning moeite hebben een baan te verwerven en/of te behouden. Hiertoe begeleidt, coacht en faciliteert Standergroep hen en ontwikkelt projecten voor deze categorie. De bedrijfsactiviteiten zijn er op gericht dat de persoon weer in zijn/haar kracht komt, zich zelfstandig en vanuit de eigen kracht kan handhaven op de arbeidsmarkt en zo optimaal kan deelnemen aan de maatschappij.

In deze missie nemen werkgevers en bedrijven een sleutelpositie in. Immers zonder bedrijfsleven is er geen werk. Het actief ondersteunen en adviseren van werkgevers is onlosmakelijk verbonden met de inzet van Standergroep. Een werkgever is voor Standergroep een belangrijke klant met behoeften en deskundige ondersteuning die daar bij hoort.