De ervaring in de re-integratie en loopbaanbegeleiding heeft geleid tot inzicht in de noodzakelijke voorwaarden ten aanzien van organisatie en methodiek. Standergroep maakt daarom een aantal principiële keuzes:

Persoonlijke aandacht en professionele houding

De activiteiten worden uitgevoerd door begeleiders die door kennis, ervaring en opleiding toegerust zijn voor hun taak. Persoonlijke aandacht, gekoppeld aan een professionele houding is uitgangspunt. Begrip voor de situatie van de cliënt is belangrijk maar tegelijkertijd is de begeleider een professional die op vakinhoudelijke gronden begeleidt, adviseert en aanstuurt.

Kleine caseload

Re-integratie- en loopbaantrajecten hebben een intensief karakter. De loopbaanbegeleider moet tijd en ruimte hebben voor de cliënt en in bijzondere situaties direct kunnen handelen. De caseload is daarom klein en bedraagt in de regel niet meer dan 30 personen.

Praten is niet voldoende

Standergroep maakt een nadrukkelijke keuze om de re-integratie met concrete activiteiten in te vullen. De klant moet het gevoel hebben dat er echt iets met en voor hem/haar gedaan wordt. Dit bevordert de inzet en motivatie en de klant. Hij/zij ervaart dat het zoeken van werk veel meer inhoudt dan een brief en een gesprek met de trajectbegeleider.
Het traject wordt zoveel mogelijk ingevuld met doe-activiteiten bijvoorbeeld stages, arbeidsgewenning, sollicitatietrainingen en dergelijke. De praktijk is de beste leerschool en biedt reële kansen op werk.

Klant is koning

De klant is de maat der dingen. Wat de klant wil en kan staat centraal. Daarbij heeft Standergroep een eigen professionele verantwoordelijkheid. De klant heeft recht op deskundig en helder advies, zelfs als dat tegen de eigen ideeën indruist. Gedurende het traject heeft de klant één vaste loopbaanbegeleider. Activiteiten kunnen worden uitgevoerd door een collega, bijv. jobhunting of sollicitatietraining, de loopbaanbegeleider houdt de regie.
Met de klant wordt niet alleen de persoon die ondersteund wordt bedoeld maar ook de werkgever.

Maatwerk

Standergroep werkt niet met standaard programma's. In goed overleg met de klant en de opdrachtgever wordt aan het begin van een traject bepaald welke activiteiten en instrumenten moeten worden ingezet om het beoogde resultaat te verwezenlijken. Het bieden van maatwerk is het uitgangspunt.