Ons werkgebied wordt globaal gevormd door Overijssel, Gelderland-Noord en Flevoland. Soms gaan wij ook in op vragen die buiten dit werkgebied liggen. Maar het betreft hier uitzonderingen met als uitgangspunt dat wij ook in staat moeten zijn om te kunnen voldoen aan die vraag. Lukt dat niet dan verwijzen wij door naar een collega-instelling.