Heeft u een verzekerde die moeite heeft om zijn werk vol te houden, bijvoorbeeld door ziekte of een arbeidsbeperking? Voor deze mensen is extra ondersteuning bij het werk door een jobcoach mogelijk.

Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach geeft persoonlijke ondersteuning bij het werken. Welke ondersteuning dat is en hoe die wordt ingevuld is afhankelijk van de zaken waar uw verzekerde moeite mee heeft. Een jobcoach kan bijvoorbeeld begeleiden tijdens een inwerkperiode of helpen met het beter organiseren van de werkzaamheden. In bepaalde gevallen is het verstandig om de werkzaamheden aan te passen zodat de verzekerde zijn functie beter aankan. Over dit proces van jobcarving adviseert de jobcoach u graag.

Bepaalde mensen hebben veel baat bij de begeleiding van een jobcoach. Bijvoorbeeld jongeren met een Wajong hebben bij de start van hun loopbaan veel aan iemand waar ze op terug kunnen vallen. Aan het eind van een geslaagd traject kan de verzekerde zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.

Wie komt er in aanmerking voor een jobcoach?

UWV bepaalt of een jobcoach in de situatie van uw verzekerde nodig is. De arts van UWV onderzoekt of er sprake is van ziekte of een handicap. De arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt vervolgens hoeveel persoonlijke ondersteuning er nodig is. Als de verzekerde in aanmerking komt voor jobcoaching betaalt UWV de kosten.

Een jobcoach van Standergroep

Standergroep is een erkende jobcoachorganisatie en heeft ervaren jobcoaches in dienst. Als u denkt dat uw verzekerde ondersteuning nodig heeft van een jobcoach, kunt u contact met ons opnemen. Samen met u en uw verzekerde bekijken wij dan welke mogelijkheden er zijn.