Wilt u zichzelf bij ons aanmelden? Dan wilt u natuurlijk weten wat u van ons kunt verwachten, hoe uw traject er ongeveer uit gaat zien en wat voor bedrijf Standergroep is.

Intake

Elk traject van Standergroep start met een intakegesprek, waarvoor u per brief of soms per telefoon wordt uitgenodigd. Het is geen regel dat dit gesprek plaatsvindt op kantoor. Zo nodig komen we bij u thuis. Het eerste doel van dit gesprek is kennismaken met elkaar. Wij leren wie u bent, wat uw situatie is en wat u graag wilt. U leert wie wij zijn en wat wij u kunnen bieden.

Tijdens het intakegesprek maken we afspraken over de stappen die we gaan nemen. Daarbij is niet alleen de visie van de opdrachtgever (bijvoorbeeld UWV of uw werkgever) van belang maar zeker ook uw mening. Tijdens de intake leggen we de basis voor een plan dat aansluit bij uw situatie en behoeftes. Na het intakegesprek krijgt u een eigen loopbaanbegeleider. Dit kan dezelfde persoon zijn als waarmee u het intakegesprek hebt gevoerd. Hij of zij zal u gedurende het traject met raad en daad ondersteunen. Uw loopbaanbegeleider schakelt zo nodig collega’s in om u te ondersteunen. Zo staat er een heel team voor u klaar.

Re-integratieplan

In het re-integratieplan, dat de loopbaanbegeleider met u maakt, staat wat wij samen gaan doen om uw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Er staat in uit welke onderdelen (stappen en activiteiten) het traject bestaat en hoe lang deze duren. Welke stappen dat zijn is natuurlijk afhankelijk van de vraag die u hebt. Het gaat om maatwerk. Een traject kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • Coaching: Persoonlijke coaching is de rode draad in uw traject. De loopbaanbegeleider staat u met raad en daad bij. De bedoeling is om inzicht te krijgen in uw wensen en mogelijkheden en uw persoonlijk functioneren. Er wordt ingegaan op thema’s die uw arbeidsmogelijkheden beperken. En er wordt gekeken hoe deze beperkingen kunnen worden aangepakt.
  • Trainingen: Naar wens kunt u een training volgen om uw persoonlijk functioneren te versterken. Trainingen zijn vaak in groepen, maar het kan ook zijn dat een training door bijzondere omstandigheden individueel ingevuld wordt. Meer over onze trainingen leest u hier.
  • Loopbaanadvies: Door het afnemen van arbeidstesten, beroepskeuzeonderzoek en gesprekken zoeken we – samen met u – naar wat u motiveert en waar uw sterke kanten liggen. Standergroep weet dit te vertalen naar haalbare doelen en stappen in uw loopbaan. Psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van het loopbaanadvies.
  • Werkervaring en stage: Soms is het nodig om weer te wennen aan het arbeidsproces, als u er bijvoorbeeld al lang uit bent of niet weet wat (nog) mogelijk is. Aan de slag gaan op een werkervaringsplek of via stage is dan erg zinvol. Het is goed voor uw zelfvertrouwen en u doet werkervaring op. Ook kunt u zich op deze wijze laten zien aan een werkgever. De praktijk is de beste leerschool. Standergroep beschikt over goede contacten met bedrijven in de regio voor werkervarings- en stageplekken. Tijdens de stage gaat onze begeleiding gewoon door.
  • Jobhunting: Solliciteren op een baan is één ding, de baan ook echt krijgen is een tweede. Een jobhunter kan u daar bij helpen. Onze jobhunter gaat gericht voor u op zoek en benadert werkgevers. Daarnaast zoekt u zelf actief mee.
  • Jobcoaching: Wanneer u uw baan hebt gevonden kunt u nog een tijdje begeleiding nodig hebben. Onze jobcoach kan u die bieden. Zo staat u er in de eerste spannende weken in uw nieuwe baan niet alleen voor. De periode van jobcoaching kan soms wel drie jaren duren. Dit is afhankelijk van de mate waarin u aangewezen bent op begeleiding in en rond uw werk.