U staat op het punt uw baan kwijt te raken of bent daar bang voor. Standergroep biedt u in deze situatie begeleiding om uw baan te behouden of een andere geschikte baan te vinden.

Oorzaken

De oorzaak voor uw dreigende werkloosheid kan zijn dat u een tijdelijk contract hebt dat niet wordt verlengd of dat uw uitzendbaan eindigt. Maar er kunnen ook ingewikkeldere oorzaken zijn, bijvoorbeeld:

  • Uw werkgever heeft twijfels over uw functioneren;U hebt een conflict met uw werkgever of met uw collega’s;
  • U loopt vast in uw werk, doordat u de verwachtingen die uw werkgever aan u stelt te zwaar vindt;
  • U hebt door lichamelijke of psychische problemen moeite om aan de eisen van uw baan te voldoen.

Oplossingen

In deze situaties kan Standergroep het nodige voor u betekenen. Door middel van capaciteitenonderzoek gaan we na of het vermoeden van uw werkgever, dat u niet aan de eisen van de functie voldoet, klopt. We ondersteunen uw werkgever bij de vraag of en zo ja hoe uw werk kan worden aangepast aan uw mogelijkheden.

Standergroep kan u ook advies geven over het vervolg van uw loopbaan of u door een re-integratietraject op weg helpen naar een volgende werkplek. In sommige situaties is een werkgever verplicht u te ondersteunen bij het vinden van ander werk, binnen uw organisatie of daarbuiten. In andere gevallen ligt die verantwoordelijkheid voor uw begeleiding na het aflopen van uw contract of uw ontslag bij een uitkeringsinstantie.

Kortom: Standergroep kan veel doen om u weer op weg te helpen als uw loopbaan complicaties ondervindt. Neemt u gerust contact op als u advies wilt over uw situatie.