Heeft u behoefte aan overzicht en inzicht? Vindt u het lastig om hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden als uw hoofd vol zit met gedachten? Een training Mindmappen kan u dan helpen.

Waar kan Mindmappen bij helpen?

Door het gebruik van Mindmaps krijgt u snel ergens inzicht in. Wanneer uw hoofd vol met gedachten zit, is het lastig te onderscheiden wat een hoofdzaak is en wat een bijzaak. Door de gedachten in een Mindmap te verwerken, structureert u deze gedachten. Met de Mindmap heeft u in één blik duidelijk waar het over gaat. Dit is als het ware een helikopterview. Hierdoor is het makkelijker om keuzes te maken. Ook kan het maken van een Mindmap bijdragen aan het denkproces: door het op te schrijven krijgt u ruimte voor nieuwe input.

Wanneer gebruik je een Mindmap?

Er zijn veel momenten en situaties die in een Mindmap gezet kunnen worden. Het plannen van een takenlijst kan bijvoorbeeld heel goed verwerkt worden in een Mindmap. Door dit te doen krijgt u een goed overzicht wat u per week zou moeten doen en in welke volgorde. Dit levert winst op omdat u er een volgende keer minder over na hoeft te denken. Maar ook geeft het inzicht in uw werkwijze. Dit is, bijvoorbeeld wanneer u vastloopt tijdens een taak, een goede manier om te achterhalen hoe dit komt.

Hoe ziet een training Mindmappen eruit?

De trainingsbijeenkomsten bestaan uit een korte uitleg van de theorie, gevolgd door het uitwerken van een opgegeven opdracht en het bespreken van het huiswerk. U ontdekt onder meer wat voor u een prettige manier is om te werken en u ontwikkelt een eigen stijl.

Mindmappen leer je door het veel te doen. De trainer geeft u aanwijzingen hoe het toe te passen in uw dagelijkse leven, waardoor u op korte termijn kan zien wat het u oplevert. Het Mindmappen wordt u aangeleerd in de training zodat u dit met hulp van uw loopbaanbegeleider in kan zetten op uw werk. U volgt de training in een kleine groep van maximaal vijf personen. Op deze manier kunt u van elkaar horen wat werkt en wat niet. Ook ervaringen en tips kunnen uitgewisseld worden.

Opzet van de training

  • Intake met uw loopbaanbegeleider en de trainer.
  • Nadere uitleg over de training. Uw doel en motivatie worden bepaald.
  • Drie wekelijkse groepsbijeenkomsten van anderhalf uur inclusief pauze.
  • De groep bestaat uit maximaal vijf personen en een trainer.
  • Theorie, oefenen Mindmappen a.d.h.v. opdrachten, nabespreken en huiswerk bespreken
  • Huiswerk: u krijgt een opdracht mee om thuis te oefenen met het Mindmappen.